China Super League
Shijiazhuang Ever Bright
Qingdao Huanghai Qinggang
Neutral stadium