China Super League -Corner kick
Shijiazhuang Ever Bright
Qingdao Huanghai Qinggang